Райфайзенбанк България става KBC Банк – често задавани въпроси

Райфайзенбанк България става KBC Банк – често задавани въпроси

Белгийската финансова група КВС Банк придоби Райфайзенбанк и дъщерните ѝ компании в България. Новото име на Райфайзенбанк е KBC Банк. Условията и договорните отношения на всички клиенти на банката се запазват и остават непроменени. Промяната в собствеността не изисква да въвеждате данни на карти, интернет банкиране или други данни, за да продължите да ползвате услугите на KBC Банк.

Често задавани въпроси към KBC Банк

Ще се променят ли условията по продуктите и услугите?

Текущите условия по продукти и услуги остават непроменени. Ще бъдат променени само наименованията и дизайна на продуктите, в съответстие с новия бранд.

Променят ли се IBAN и условията по сметката?

След смяната на името и собствеността на банката, условията и IBAN по сметката остават същите.

Трябва ли да се преиздава картата?

Не е необходимо да се преиздава картата. Може да се използва до срока на изтичане на картата, след което ще бъде преиздадена.

Ще има ли промяна в кредитните условия?

Условията остават непроменени, както е описано в сключеният договор.

Какво ще стане с моите спестявания?

Условията остават непроменени.

KBC Груп е най-големият инвеститор в българската икономика. За последните 15 години, от които е в България, KBC е инвестирала 2,4 млрд. евро в придобиването и развитието на едни от най-значимите местни компании и проекти, сред които последователно придобиването на ДЗИ, СИБАНК, ОББ, българския бизнес на NN и на Райфайзенбанк Интернешънъл.

източник снимка: rbb.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *